Kig dig omkring!

Det er tydeligt, at vi er et velhavende og frit samfund med sans for kvalitet, arkitektur og design. Det er faktisk temmelig vildt, at vi har skabt alt dét - og alt det du ser omkring dig, er vores.

Eller bare det var.

I virkeligheden er meget lidt af det vores, for langt det meste af det vi ejer, ejes i virkeligheden af banker og realkreditinstitutter(1). Uden dem ville meget få af os kunne købe bolig på dagens marked. Vores samfund er dybt afhængigt af den finansielle sektor. Uden den ville alting gå i stå.

Eller ville det?

Vi er dybt afhængige af penge. Hvis vi betragtede penge fra et afhængighedsperspektiv, ville vi sandsynligvis forbyde dem – i hvert fald på offentlige steder. Men sådan har det ikke altid været. Faktisk blev penge opfundet for at gøre det lettere at bytte varer som ikke havde samme værdi. Eksempelvis kunne man ikke bare bytte en ko for en skål, uden at der skulle noget mere med i handlen, og det var ikke altid, at indehaveren af koen var interesseret i 300 skåle, hvor fine de så end måtte være.

Før penge kom til, brugte man guld eller andre objekter, som folk opfattede som værdifulde. Det var besværligt og grundlag for diskussioner om tings værdi, hver gang en handel skulle finde sted. Derfor er penge en ganske praktisk opfindelse og vores mulighed for at handle let med hinanden er en fordel for os alle.

Penge blev dog hurtigt en mangelvare og hvad man ikke havde måtte man så låne. Oprindeligt var det ikke tilladt af opkræve renter af lån, da det var imod Guds vilje i både Kristendommen, Jødedommen og Islam. Denne pointe valgte man dog at ignorere i takt med at penge blev vigtigere end Gud.

Er penge Gud?

I vores samfund i dag kan man vel næsten tale om at penge er Gud. Den finansielle sektor og deres regneark er profeter og orakler, der kan oplyse os om den rette vej og på deres uanfægtelige anvisning har vi pligtopfyldende forgældet os til halsen. Vi har blåøjet fulgt deres guldbelagte sti igennem finansielle kriser og betalt dem lidt ekstra som tak – for vi kan se på vores kontoudtog, at vi ikke har noget valg.

Vi er opdraget til at acceptere, at røde tal betyder forkert – uanset hvor rigtig baggrunden for de røde tal så end måtte være. Bl.a. derfor er vi ude af stand til at løse vores klima-udfordringer, for kun når der kan dokumenteres sorte tal, kan vi sætte handling bag gode intentioner. De finansielle institutioner er så ekstremt magtfulde at de oftest er uimodsigelige og vi glemmer, at de ikke er sat i verden for at hjælpe os - de er her for at tjene penge.

Denne globale tendens til at acceptere økonomi som den endelige beslutningstager og økonomisk vækst som den eneste løsning er næppe i vores eller planetens bedste interesse. Når alting handler om økonomi ender vi med sørgelige kompromiser, fordi alle de bedste ideer bliver filtreret fra, når de viser sig at være for dyre.

Er penge vigtigere end mennesker?

Nogle steder i verden er penge vigtigere end menneskeliv(2)(3). Heldigvis er det ikke en udbredt holdning i Danmark, hvor meget få vil acceptere tab af menneskeliv for fortjenestens skyld. Men de strukturer økonomien har etableret for at optimere profitten, distancerer os så langt fra hinanden, at dem der giver ordrene end ikke sanser den ødelæggelse de forårsager - og økonomien bruges til at blåstemple deres handlinger som nødvendige.

Det er helt i orden at ønske sig rigdom, så længe det ikke er på bekostning af andres mulighed for at leve et fyldestgørende liv. Hvad der er fyldestgørende er op til den enkelte at vurdere.

Vi må stille spørgsmålstegn ved, om vi kan løse vores problemer i tide med økonomisk tænkning og om det hjælper noget at have sorte tal, når vores eksistensgrundlag langsomt smuldrer.

Vi skal selvfølgelig ikke afskaffe penge, men vi skal gøre op med os selv om vi vil acceptere denne "Gud" som vores guide i livet.

Er vi her for at tjene penge eller er penge her for at tjene os?

Fremtiden

Vi må nødvendigvis gøre op med den påtvungne økonomiske tænkning og sætte denne rendyrkede form for kapitalisme på sin retmæssige plads – på hylden ved siden af ortodoks religion og Kommunisme, under kategorien "bruges varsomt i begrænsede doser".

Det har været en sjov leg, men vi har leget den for længe og prisen for at spille er for høj. Nu er det tid til en ny leg. Vi skal skabe plads til interesse- og samarbejdsdrevet udvikling, for den virkelige innovation sker, når den er drevet af kompromisløs interesse – ikke af muligheden for økonomisk vinding(4).

Det er for dyrt at vente!

Tryk på Stopknappen.

Referencer

1) http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/tema/Sider/Husholdningernes-formue-og-g%C3%A6ld.aspx

2) https://www.economist.com/business/2014/09/20/profits-in-a-time-of-war

3) https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/21/pepsico-unilever-and-nestle-accused-of-complicity-in-illegal-rainforest-destruction

4) https://www.virgin.com/disruptors/what-motivation-behind-peoples-desire-innovate