I dag bruger vi oftest begrebet ligestilling, når vi taler om at afskaffe, eller i hvert fald reducere, den indgroede forskelsbehandling imellem kønnene i vores samfund(1). Men hvad betyder det egentlig?

  • At vi alle skal være lige?
  • At vi alle skal have lige muligheder?
  • At maskuline og feminine værdier skal veje lige tungt?

Det maskuline og feminine

Den offentlige debat handler kun om, at alle skal have lige muligheder, uden at forholde sig kritisk til hvilke muligheder der er tale om. For at undgå at dette blot bliver en gentagelse, starter vi i stedet for med at kaste lidt lys på, hvad maskuline og feminine værdier egentlig dækker over, og opdager, at der i vid udstrækning er enighed om dét på tværs af kulturer. I stærkt generaliseret form kan de to værdisæt derfor beskrives med følgende karaktertræk.

Maskuline værdier: Rationale, konkurrence, aggression og erobring.
Feminine værdier: Intuition, samarbejde, kærlighed og omsorg.

Der er en indbygget problemstilling i at bruge udtrykkene, maskuline og feminine værdier, fordi de ofte bliver oversat til mænd og kvinder(2). Det er ingenlunde dét, de refererer til – vi er heldigvis komme langt, i forhold til fortidens stereotype opdragelse. Måske ville det være mindre udfordrende, at henvise til de to værdisæt som mere målbare og mindre målbare værdier. Det vender vi tilbage til.

Vi besidder alle elementer fra begge sider, uanfægtet om vi er mænd eller kvinder, og omfanget er ikke defineret af vores køn. I dag er det vigtige, at vi hver især finder vores egen balance. En mand kan foretrække feminine værdier, lige såvel som en kvinde kan foretrække maskuline. Pew.

Patriarkatet

Når vi taler videre om ligestilling, bør vi også anerkende, at vi stadig lever i et samfund med patriarkalsk træk. Den patriarkalske dominans har dybe rødder i Kristen- og Jødedommen og derfor er den i dag en integreret del af det vestlige verdensbillede. I fjern-østlige trosretninger og livsanskuelser, udvises der langt større værdsættelse af forskelligheden og harmonien imellem det maskuline og det feminine. Det ses måske mest tydeligt i det kinesiske, Yin og Yang(3), hvor netop balancen og samspillet er i centrum i det velkendte symbol.

De patriarkalske trosretninger, der også inkluderer Islam, er karakteriseret af et stærkt behov for dominans: Der findes KUN én Gud, og han er en mand. Du må ikke betvivle Guds ord og fortabte sjæle skal omvendes – eller dø. Adam kom først og det var Eva, der spiste æblet, og fik parret smidt ud af Eden have. Da Jesus ankom, som en repræsentation af de feminine værdier, blev han korsfæstet. Med undtagelse af rationale, har vi heri en repræsentation af de maskuline værdier. Det er efterhånden tydeligt, at det bidrager væsentligt til ubalancen i verdenssamfundet, og at vi ikke har brug for mere af dét. I dag accepterer vi, i for vid udstrækning, konkurrencesamfundet og det er de maskuline, mere målbare, værdier, vi bruger til at definere succes. Sådan er det bare – også i ligestillingsdebatten. At vi har brug for at måle succes, skyldes velsagtens vores patriarkalske historie og de uanfægtede maskuline værdier. Derfor er der ekstra meget grund til at se kritisk på vores patriarkalske udgangspunkt, når vi snakker om ligestilling mellem kønnene.

Vores patriarkalske samfund har i den grad brug for at blive udfordret, påvirket og åbnet for feminine værdier. Netop derfor er vores nuværende tilgang til ligestilling problematisk, og det er symptomatisk at mange kvinder ikke kan se, at de allerhøjst opnår en styrkelsen af de maskuline værdier i samfundet. Når vi introducerer kvoter for kvinder i erhvervslivet, accepterer vi også blindt idoliseringen af de patriarkalske regler og de maskuline værdier. Vi siger inddirekte, at topstillinger i erhvervslivet er det ypperste succeskriterie, som vi alle bør stræbe efter. Lederstillingen er indbegrebet af succes. Omsorg er dyrt og svært at måle – det må vi se på når krigen er vundet.

Hvad har vi mest brug for?

Man bør nok spørge sig selv hvad der i sidste ende er mest respektabelt - at passe vores børn eller at have en smart titel. Vores børn bærer allerede tydeligt præg af at være forsømte og i en verden, der kræver stadigt mere og mere af os, har vi brug for mere nærvær - ikke mindre. Som samfund betaler vi prisen for utrygge og utilpassede børn hver eneste dag, og vores børn betaler en endnu højere pris, når vi allesammen stræber efter at blive endnu mere effektive og målbare. Derfor er den samlede pris for vores nuværende ligestillingsindsats simpelthen for høj, til at vi på nogen som helst måde kan lade os formilde at de ubalancerede og hule tiltag, det patriarkalske samfund tilbyder os. De kritiske røster får en lille trøstepræmie, så de glemmer at overveje det store billede.

Det siger sig selv at kvinder skal være frie og lige til at forfølge den ambition, der definere succes for dem – også hvis det er en lederstilling. At vi skal have samme løn for det samme arbejde. At vi har brug for flere kvindelige beslutningstagere. Men hvis vi skal gøre en virkelig forskel for ligestilling, skal det handle om at reetablere balancen imellem de feminine og de maskuline værdier – ikke om at ALLE skal efterstræbe maskuline værdier. Vi må forstå at balancen er målet. Vi må gøre en indsats for at mindske erhvervslivets og økonomiens konkurrenceorienterede dominans i vores liv og acceptere begge sider som lige vigtige dele af vores fælles succes.

Fremtiden

Omsorg, kærlighed og samarbejde kan løse langt flere problemer end penge, konkurrence og krige kan. Ligestilling er ikke ligestilling, når det entydigt foregår på de patriarkalske præmisser. Ligestilling bør handle meget mere om at de feminine værdier også kan definere succes – og at succes ikke nødvendigvis kan måles og sammenlignes. Til helvede med konkurrencen – den driver os til vanvid.

Den kinesiske filosof, Lao Tzu, skrev, at et fuldt oplyst mennesker er ét der "kender det maskuline og alligevel holder sig til det feminine".

Med mindre vi finder en måde, hvorpå vi kan introducere reel ligestilling – hvor feminine og maskuline tendenser har samme værdi, så finder vi aldrig en balance i vores samfund. Eller i vores forhold. Eller i os selv.

Tryk på Stopknappen.

Referencer

1) https://da.wikipedia.org/wiki/Ligestilling

2) http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-masculine-and-feminine-sides-of-leadership-and-culture-perception-vs-reality/

3) https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang